Management Committee

Mr. Shree Kumar Ranjit

Chairperson

9841315574

Mr. Prakash Sainju

Vice Chairperson

9851042785

Mr. Ram Prasad Manandhar

Vice Chairperson

9841228260

Mr. Umesh Basnet

Vice Chairperson

9851057834

Ms. Uttara Nepal

Secretary

9851199893

Mr. Shivaram Awal

Treasurer

9851091590


Members

Mr. Krishna Gopal Baiju

9841219279

Mr. Krishna Ram Satta

9841254720

Mr. Hari Saran Prajapati

9841441986

Mr. Manjit Prajapati

9841495996

Mr. Shyam Sundar Prajapati

9841049471

Ms. Ambika Basnet

9860343921

Ms. Laxmi Adhikari

9841230556

Mr. Manakram Thapa

9851061295


Management Committee Advisors

Mr. Ramesh Tawayana

Mr. Basu Dev Thapa

Mr. Santos Pariyar

Mr. Kedar Adhikari

Dr. Yubaraj Sangrola

Dr. khagendra Ojha

Professor Dr. Uttam Karmacharya